තව කියවන්න
ෆිබාරෝ, විචාර

Heatit Z-DIM [වීඩියෝ සමාලෝචනය]

අද අපි ඔබ වෙනුවෙන් ස්මාර්ට් ඩිමර් සමාලෝචනය කරමින් සිටිමු! ඒ Heatit Z-DIM ය. සෑම ස්මාර්ට් උද්යෝගියෙකුගේම නිවසට පැමිණිය යුතු තවත් ස්මාර්ට් උපාංගයක්;) එතරම් සරල බව පෙනේ, නමුත් එය සතුටු වේ: පී

තව කියවන්න

තව කියවන්න
විචාර

හීටිට් වෙතින් ඉසෙඩ්-ඩිම් - ස්මාර්ට් ඩිමර් සමාලෝචනය

අපගේ ස්මාර්ට් නිවසේ ආලෝකකරණය හුදෙක් සක්‍රිය හා අක්‍රිය කිරීමට වඩා හොඳ පාලනයක් ඉල්ලා සිටී. දීප්තිය සැකසීම හෝ එය ක්‍රියා විරහිත කිරීම ඉතා පහසුය. Heatit වෙතින් Z-Dim උදව් විය හැකිය. සැකසීම ...

තව කියවන්න