තව කියවන්න
විචාර, Xiaomi Home

Xiaomi 360 කැමරාව - වීඩියෝ සමාලෝචනය

වඩාත්ම ජනප්‍රිය Xiaomi කැමරාව මිල වටී ද? අපි Xiaomi 360 කැමරාව සමාලෝචනය කරමු!

තව කියවන්න

Xiaomi 360 කැමරාව
තව කියවන්න
විචාර, Xiaomi Home

Xiaomi 360 කැමරාව - මූලික කැමරා සමාලෝචනය

ඔබ Mi වෙළඳසැලට ඇතුළු වී, Xiaomi 360 බලන්න, ඔබ කල්පනා කරනවා: එය වටිනවාද ...? මෙම උභතෝකෝටිකය බොහෝ ගැනුම්කරුවන්ට බලපායි. කෙසේ වෙතත්, Xiaomi 360 කැමරාව මෙම නිෂ්පාදකයාගේ වඩාත් ජනප්‍රිය කැමරාවක් බව සිහිපත් කිරීම වටී. මමත් බලාපොරොත්තු වෙනවා ...

තව කියවන්න