තව කියවන්න
තීරු

120 වන සියවසේ ස්කයිප්, හෝ මීට වසර XNUMX කට පෙර ස්මාර්ට් ජීවිතය පරිකල්පනය කළ ආකාරය

කිසියම් වාසනාවන්ත කථිකයෙකු වන මැකීජ් මෙන් අනාගතය ගැන අනාවැකි කීමට මට රහසිගත හැකියාවක් තිබුනේ නම්, මම බොහෝ කලකට පෙර රබර් බෝලයක මිලට බිට්කොයින් මිල දී ගන්නට තිබුනෙමි, නැතහොත් මාකින් නජ්මාන් ද්වන්ධ සටන අතරතුර ප්‍රතිවාදියාට පයින් ගැසීමට පටන් ගනු ඇතැයි යන කාරණය මත මගේ සියලු මුදල් යොදවන්නෙමි ...

තව කියවන්න