තව කියවන්න
පුවත්

ප්ලේස්ටේෂන් 5 පෝලන්තයට යයි. සෑම කෙනෙකුටම එය ලැබේද?

ට්විටර් සහ ආර්ටීවී යූරෝ ඒජීඩී වෙළඳසැල විසින් සපයන ලද තොරතුරු වලට අනුව, පීඑස් 5 කොන්සෝලය විශාල ප්‍රමාණයක් ජනවාරි මාසයේ දී දර්ශනය වනු ඇත. ලබා ගැනීමේ ගැටළු අවසන් වේද? මෙම අවස්ථාවේදී PS5 ලබා ගන්න ...

තව කියවන්න

තව කියවන්න
unboxing

PS5 (ප්ලේස්ටේෂන් 5) - Unboxing!

සෑම මිනිසෙකුගේම ජීවිතයේ ඔහුගේ "ආයාචනය" පළමු වරට නොසලකා හැරීම වැනි මොහොතක් තිබිය යුතුය. මම අවුරුදු 24 ක් තිස්සේ මේ දවස එනතුරු බලා සිටිමි ... නිදහස් වන්න!

තව කියවන්න